TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


 

พระเกษาครูบาเจ้าศรีวิไชย

รหัสสินค้า: 000133

ราคา: 10,000.00 บาท

ยี่ห้อ: พระเกษาครูบาเจ้าศรีวิไชย
รุ่น: พระเกษาครูบาเจ้าศรีวิไชย
 

รายละเอียด: พระเกษาครูบาเจ้าศรีวิไชย รุ่นเฉลิมฉลองปีกาญจนาพิเษก สมโภช 700 ปี เมืองเชียงใหม่
พิธีล้านนามหาพุทธาพิเษก 5 ธันวาคม พ.ศ.2539
ครูบาศรีวิชัย เป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ได้รับยกย่องว่าเป็น ครูบา เพราะท่านมีมีวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัด และเป็นที่เคารพและศรัทธาของประชาชนทั่วภาคเหนือ ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าท่านเป็นตนบุญซึ่งเป็นตำแหน่งที่เกิดจากศรัทธาของ ชุมชนและเป็นตำแหน่ง ที่อยู่ในฐานะของการเป็นศูนย์รวมของพลังศรัทธาประชาชนอย่างแท้จริง 

สถานที่เกิด ครูบาศรีวิชัยเกิดเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2421 (จุลศักราช 1240 ) ตรงกับปีขาล เดือน 9 เหนือ ขึ้น 11 ค่ำ (เดือน 7 ใต้) ที่บ้านปาง เมืองลี้ ปัจจุบันอยู่ในเขต ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน นามเดิมชื่อเฟือน หรืออินทเฟือน เป็นบุตรคนที่ 3 ใน 5 คนของนายควายและนางอุสา ต้นตระกูลเป็นหมอคล้องช้างของเจ้าหลวงดาราดิเรกฤทธิ์ ไพโรจน์ (เจ้าดาวเรือง) เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 7 (พ.ศ. 2414-2431) ซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับที่ 7 (พ.ศ.2416-2439) ของเชื้อสายตระกูลเจ้าเจ็ดตนและเป็นช่วงปลาย ของแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หมื่นผาบซึ่งมีศักดิ์เป็นตา ของครูบาศรีวิชัยได้เข้ามาตั้งปางคล้องช้าง ที่บ้านปางซึ่งมีบิดาของครูบาศรีวิชัยติดตามมาด้วยและต่อมาจึงตั้งถิ่นฐาน ทำกินบริเวณด้าน ทิศตะวันออกของวัดบ้านปาง ในปัจจุบัน (บริเวณที่ตั้งของเสาศิลาจารึก สถานที่กำเนิดของครูบาศรีวิชัย) ศูนย์กลางอำนาจของล้านนา ในสมัยนี้ยังคงอยู่ที่เชียงใหม่ แวดล้อมด้วยเมืองเล็กต่างๆ ได้แก่ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน และบ้านปางในสมัยนั้น จัดว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ห่างไกลตัวเมืองและความเจริญมาก การสัญจรไปมาค่อนข้างลำบาก ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำนา และหาของป่า ในเขตนี้นอกจากคนพื้นเมืองโดยทั่วไปแล้ว จากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ชีวิตในช่วงเป็นเด็กของครูบาศรีวิชัยจึง เหมือนกับเด็กบ้านนอกทั่วๆไป คืออยู่กับป่าล่าสัตว์และเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะไม่มีสถานศึกษา ไม่มีแม้กระทั่งวัดซึ่งถือว่าเป็นแหล่งความรู้และศูนย์รวม วิชาการต่างๆ ส่วนใหญ่ในสมัยนั้น 

การศึกษา ครูบาศรีวิชัยเริ่มได้รับการศึกษาเมื่ออายุได้ 17 ปี โดยเข้าเป็นลูกศิษย์คอยรับใช้และเรียนหนังสือ กับครูบาขัตติยะหรือครูบาแค่งแคระ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ได้เดินธุดงค์มาพักที่บ้านปาง ชาวบ้านปางจึงได้ช่วยกันสร้างกุฏิ และวิหารชั่วคราวให้ท่านอยู่ เพื่อสั่งสอนเด็กและชาวบ้าน จนกระทั่งอายุได้ 18 ปี จึงได้บวชเป็นสามเณร โดยมีครูบาขัตติยะ เป็นอุปัชฌาย์ และต่อมาเมื่ออายุครบ 21 ปี จึงได้อุปสมบท โดยมี ครูบาสมณะ วัดบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็นอุปัชฌาย์ มีฉายาว่า "สิริวิชโยภิกขุ " หรือพระสีวิไช" ได้รับการศึกษาตามแบบอย่างประเพณีล้านนาทั่วไป กล่าวคือ นอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมคัมภีร์ การอ่านเขียนซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานโดยทั่วไปแล้ว ยังได้ศึกษาวิชาความรู้และศาสตร์ด้านอื่นๆด้วย ได้แก่วิชาการแพทย์แผนโบราณ โหราศาสตร์ การก่อสร้าง เวทย์มนต์คาถาและวิชาป้องกันตัวต่างๆซึ่งเป็นแบบแผนการศึกษาที่มีวัดเป็นศูนย์กลางของศาสตร์และความ รู้ด้านต่างๆ ตามแบบแผนและประเพณีของล้านนา โดยในช่วงนี้ครูบาศรีวิชัยจะให้ความสนใจเน้นหนักไปทางเรื่องของไสยศาสตร์และคาถาอาคมต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะลาสิกขาออกไปเป็นฆารวาส ครูบาศรีวิชัยเริ่มได้รับการศึกษาทางด้านวิปัสนาธุระกับครูบาอุปละแห่งวัดดอยแต ภายหลังจากที่ได้เข้าไปลาสิกขากับครูบาสมณะ แต่ครูบาสมณะไม่ยอมให้ลาสิกขา กลับแนะนำให้ไปศึกษาต่อกับครูบาอุปละซึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์ของ ท่านเอง วัดดอยแตเป็นวัดในกลุ่มสายอรัญวาสีที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทางด้านวิปัสสนากรรมฐาน พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงในสายนี้ได้แก่ ครูบาวัดดอยแต ,ครูบาสมเด็จวัดดอยครั่ง (เป็นสังฆราชของลำพูนสมัยหนึ่ง) ครูบาวัดดอยคำ เป็นต้น และผลจากการ ได้ศึกษาธรรมะกับครูบาอุปละ ทั้งทางด้านปฏิบัติและ ปริยัติ ในแนวทางใหม่อย่างจริงจัง จนทำให้ครูบาศรีวิชัย ตัดสินใจหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์อีกครั้งเพื่อรับใช้พุทธศาสตร์อย่างแท้จริงและเริ่มปฏิบัติ ในแนวทางของพระสายวิปัสนากรรมฐานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนมีชื่อเสียงทั่วไปใน ภาคเหนือผลงาน ที่สำคัญคือการเป็น ผู้นำในการบูรณะปฏิสังขรณ์ ์ศาสนสถานทั่วภาคเหนือ จนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นตนบุญแห่งล้านนา 

@----------- ศิษย์รักหลวพ่อ สายตรง -----------@
@--------------------- ขอบคุณครับ ---------------------@
---------------- รับประกันความแท้ 100% -----------------
--------- เพื่อนๆท่านใดสนใจโทรติดต่อด่วนครับ ---------
--------------- พร บางระจัน 081-7842076 -----------------

 

THAILAND AMULET CENTER |CHIANGMAI OFFICE
211/45 the City Villa, Soi Ladprao 126
Ladprao Rd, Kwang Prapla,Wang Thong Lang district
Bangkok 10310 Mobile :66-093-3361995     e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
Tel: 66-053-963029,66-093-3361995  Fax : 66-53-963029
Mobile : 66-093-3361995   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook