“เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469 luangphor klan  

TRAVEL TOOLS

 

id7500003000070


 


เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year BE2469 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year BE2469 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year BE2469 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year BE2469 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year BE2469 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year 1926 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
形狀像 Luang Por klan Year BE2469 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  

 

เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year BE2469 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year BE2469 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year 1926 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year 1926 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year 1926 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อกลั่น พิมพ์ขอเบ็ด” ปี 2469  จ.พระนครศรีอยุธยา
形狀像 Luang Por klan Year 1926 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  
形狀像 Luang Por klan Year BE2507 的硬幣,也被稱為“Phra Yatakaram Coin”,Phrayatakaram
  

 A COIN IS LP KLAN, WAT PHAYAT-KARAM, THAILAND. Be the genuine thing, Have the magic power and very rare. Name : A coin LP KLAN, Generation 1. Dimensions : 3.0 X 2.4 X 0.2 CM. Performance Abillety : Help a good life.

Safe dangerous from , Prevent evil spirits. Help longevity, Prevent evil spirit protect the animals venom. The History LP KLAN (Version Thai).

You have refined father of the light. Or random subjects Which is of course one would you invincible. Study of the warrior of light or no tattoo Yan.

But there is a spell which Chakiants guest prayer. While students have inherited from their teachers will not throw a rock with a heavy load.

The Stone But those who have been covering subjects like I do not feel pain Attacking with light. If you do not have to take this course. If this could be hit by breaking his neck. Willpower is more refined pastor.

This restraint attendant Vicar Father told the students about the time we began to study meditation with Pastor refining it. While studying meditation that my father gave refined restraint to sit in church practice. As I sat in my stint in a distillation of my vision.

See you walk out of the cubicle to sit in front. I teach how to do it wrong, which is odd, because, you know that my stint. Refining your pastor on a cubicle. Talk about your work with kith and kin who come to you.
But he also shares his father's teaching stint in the church. Medal of super sticky Twenty years ago, villagers near the canal water.

Mehyongcs Temple I went to a dark back. Criminal trap shooting distance of two meters.

With Shotgun But bearing Shots And, several years ago at the Pho Bo village celebrities. Nephew was killed because of their usefulness in the warehouse. Policemen celebrities have refined father.
Was his own shot with a pistol shots into. Policemen unthinkable that his own possible. The policemen pulled a gun will fire. They capture the village and then hit it with a ten baht gold chain ripped off and fired a single shot policemen died after they died out.

Operators who are morally good, but no matter interviewee. Adult Gold says You never get a medal and getting toned. Candy Yan gave my son completely. If you have any problems or questions, please feel free to let me know. I will do my best to help you.

If you are not satisfied with the item, please return it within 14 days. When you received item and satisfied.

I confident and can resolve any problems. The item "A COIN IS LP KLAN, WAT PHAYAT-KARAM, THAILAND, FIRST GENERASION, THAI BUDDHA AMULET" is in sale since Monday, March 19, 2018. This item is in the category "Antiques\Asian Antiques\Southeast Asia\Amulets". The seller is "thaimedee999" and is located in Loeng Noktha,, Yasothon.

This item can be shipped worldwide.

Type: Amulets Primary Material: Alpaga Age: Post-1940 Region of Origin: Southeast Asia Original/Reproduction:

 
THAILAND AMULET CENTER |SING BURI OFFICE
19 หมู่ 4 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี
  Tel: 66-061-7919125,66-093-3361995  whatapp:0933361995
http://www.buddhism-amulet.com/   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
พระเครื่องเมืองสยาม| โดย พร บางระจัน:
236/2 หมู่ 5 ,ถนน เชียงใหม่ ลำพูน ,ตำบลยางเนิ้ง,อำเภิสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
 Tel: 66-061-7919125,66-093-3361995  whatapp:0933361995
http://www.buddhism-amulet.com/   e-mail:amuletcenter@hotmail.com
Copyright © 2006 Thailand Amulet Center. Website Terms of Use   |   Privacy Statement Find us on Youtube Facebook